Psykodramalek for barn

3 - 10 år

 

Et terapitilbud for barn som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner.

Ved barnefysioterapeut og psykodramaleder Elisabeth Skjetne

 

En kort introduksjon om psykodramalek   mars 2017

 

Når noe overveldende skummelt eller uforståelig skjer i et barns liv, tar barnet lett på seg skylden, og tror de er den ”slemme”. Barnet blir redd og utrygt.

Det gir opphavet til en typisk symbollek/rollelek. Denne leken lever sitt eget liv og er ikke så lett å få øye på.. Kanskje har årene, og verden, gått videre for alle andre, mens barnet fortsatt bærer på sine forestillinger om det som var skummelt og skremmende.

Jeg har begynt å kalle det den ”indre leken”. Den representerer det barnet har lagret inni seg.  Det er fascinerende å se hvordan denne leken ruller seg ut i gjenkjennelige sekvenser som går igjen fra barn til barn, når den blir oppdaget og fulgt.

Det er vanskelig å forklare denne leken: Den kommer ikke til syne i det daglige i barnehagen eller på skolen. Den kan opptre som insisterende lekeforsøk. Andre barn klarer ikke å følge samme lek, for de har ikke opplevd det samme. Den ”indre leken” kan vise seg når barnet føler seg trygg på den voksne medlekeren. Barnet blir tatt dønn på alvor. Og det er tid nok.

Leken har roller som barnet identifiserer seg og sin historie med. Barnet tar selv roller og deler ut roller til oss andre i leken sin. Det er gjerne som figurer og dyr fra film, bøker og spill.

Den har et helt logisk forløp, hvor det ene bygger på det andre. Barnet er ikke bevisst leken på forhånd. Jeg kan ikke spørre barnet hva som skal skje i dag, men barnet vil gjerne fortsette der vi slapp sist gang vi lekte.

Det utrygge barnet klarer ikke å skille fantasi og virkelighet : Alt blir skummelt.  Alt er på en måte snudd på hodet når barnet tar på seg skylden. Min oppgave som terapeut blir å hjelpe barnet til å snu tilbake denne forestillingen/fantasien, slik at barnets opplevelser stemmer med virkeligheten. Barnet kan erfare at det ikke er skyld i det vanskelige.

Leken handler om å gå fra en maktesløs, stivnet og ensom posisjon, til en posisjon hvor barnet har tatt tilbake egne krefter og følelser. Barnet har selv regien i leken. Det hele skjer i allianse med meg som terapeut og med andre som er med på leken. Da kan barnet gradvis ta kontroll på det som har vært skremmende.

Det kan gå ”dramatisk” for seg. Det er et alvorlig stykke arbeid - en revitaliserende prosess. Fra å ha et ”sort - hvitt” bilde av seg selv som ”den slemme”, får barnet en mer nyansert erfaring av seg selv og andre igjennom å ta alle typer roller, både ”snille” og ”slemme”. Da kan det stå som helt lite menneske sammen med oss i møtet med det skumle. Både i det som er fantasi og det som er virkelighet.

Det er betydningsfullt at barnets nærmeste relasjoner støtter lekeprosessen. Ofte er det verdifullt om den/de kan være med på deler av leken.

Denne følelsesladde ”indre leken” ligger i veien for lek med andre barn. Målet ved å leke den igjennom er å komme i vanlig felles lek med andre barn; å komme ut i fellesskapet.

. . . 

 

Om Elisabeth Skjetne: Utdannet fysioterapeut i 1992,  er utdannet psykodramaleder i 2003, og er godkjent spesialist i barnefysioterapi siden 2005. Hun har hele sin yrkeserfaring som fysioterapeut fra arbeid med barn, og har som psykodramaleder erfaring fra traumearbeid med barn 6-12 år på barnepsykiatrisk avdeling på  Ullevål sykehus, samt mye fokus på lek og samspill i sin private fysioterapi praksis  for barn 0-6 år i Bærum. Noen barn trenger parallelt kontakt med psykolog.

Sted: Lokale i Bærum, egnet for lek og fysisk utfoldelse eller annen praktisk løsning.

Pris: kr 700.- pr time. 12-18 ganger er en vanlig lengde på terapien.

 Kontakt: elisabethskjetne@gmail.com , mob.tlf: 90750265

 

Last ned Brosjyre:

Psykodramalek-6.doc (3856896)