Psykodramalek og fysioterapi med barn med traumer. Kasus: Gutt med oesophageal atresia (lukket spiserør)

31.08.2016 20:28

Avslutningsoppgave ved Regiutdanningen i psykodrama ved Norsk Psykodrama Institutt/Morenoinstituttet. 

Regiutdanningen er 3 nivå av 4 på utdanningsstigen ved Norsk Psykodrama Institutt. 

 

Oppgaven handler om "Leon", som ble født med lukket spiserør, og hvordan vi lekte i barnehagen i over tre år, med en kombinasjon av 

fysisk utfoldelse og psykodramalek. Jeg har beskrevet gangen i leken, som jeg erfarer er typisk for barn med traumer: fra å være i en maktesløs og redd posisjon til å erobre kraft og følelser og få mer kontroll på eget liv. Fra å trekke seg unna, til  å komme  ut i felleskap og lek med andre barn. Leon tok over 60 ulike roller i leken i dette tidsrommet!

forside 2016.pdf (2779804)

Tilbakemelding CP oppgave Elisabeth Skjetne.doc (208384)

 

Oppgaven kan bestilles for kr. 100.- pluss porto

på mail: elisabethskjetne@gmail.com