Vi bruker det vi har, og det ble en lang tunnel!

Vi bruker det vi har, og det ble en lang tunnel!